دوو ساخ حەڵقەی زنجیرم پەی تۆ

لە کتێبی:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
بەرهەمی:
ئەحمەد بەگی کۆماسی (1795-1877)
 1 خولەک  581 بینین
دوو ساخ حەڵقەی زنجیرم پەی تۆ
پا نه پاڵەهەنگ ئەسیرم پەی تۆ
بەندیان ئاسا زویرم پەی تۆ
بەندەن ڕای نەجات تەدبیرم پەی تۆ
غەریبم تەن کۆی زۆخاڵم پەی تۆ
هیچ کافر نەبۆ وەحاڵم پەی تۆ