فەڵەک بار دەرد

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 2 دقیقه  592 مشاهده
فەڵەک بار دەرد، فەڵەک بار دەرد
تاکەی بکێشم سزای باردەرد
وەهار دا نه تەپڵ، زمستان ویەرد
تاکەی جەور دەرد ڕەنگم کەرۆ زەرد
مەرپێت نەیاوان دوود ئاهـ من
هەناسان سەرد سەحەرگاهـ من
شین شەوناڵین نامۆرادی من
گرەی کۆرێ دڵ دوورجە شادی من
کزەی زۆخ خەم نادیاری من
قرچەی ئوستۆخان، دەرد کاری من
مەر من جەئومەت مۆستەفا سەوام
چۆن سکەی خارج قەڵبی ناڕەوام
من پەیکۆڵ نەڕای رەسووڵ نەشەندم
نەدانم پەی ئادەم، گەواهی گەندم
کارێ نامشروع ناما جەدەستم
پەی قەتڵ قاتڵ کەمەر نەبەستم
کوففارێ کافر نەکێشام نەشار
زەکەریام نەکۆشت بەمەودای مشار
نەکەردم کۆفران مائیدەی عیسا
خەتاکار نەبیم وێنەی «برڵیڵا»
بار نەفت و نار نەمروود نەپاشام
مەنجەنیق پەی مەرگ خەلیل نەتاشام
ناقەی ساڵحم وەسەرقەت نەبەرد
میناکاری تەخت فێرعەونم نەکەرد
تیرم رشتەی هوون ناما نە دامان
فۆراتم نەبەست نەڕوی ئێمامان
چەنی قەومێ لووت مەی نۆشیم نەکەرد
پەی قەتڵێ حۆسەین سەرگوشیم نەکەرد
ڕای کەعبەم نەگێرت نەڕووی حاجیان
تێغ نەدام نەفەرق فرقەی حاجیان
راگەی عەتەبات نەکەردەنم بەند
باجم نەعازم ڕای نەجەف نەسەند
فەڵەک من پەیڕەو دینێ نەبی بیم
چەند ساڵ نەپەی دین من مەکتەبی بیم
بێ راز وبێ عەیب، بێ کۆفر و کین بیم
حەقیر مەزڵووم ڕووی سەرزەمین بیم
حەق وێش گەواهەن نمەک شناس بیم
حەکاکێ پرکار خەواسێ خاس بیم
ئەر سزاوارم عێتابم تا کەی؟
ئەر موسوڵمانم، عەز ابم تا کەی؟
با ڕەحمەت بەیۆ وەجەستەو حاڵم
ناڵەم جێت ویەرد تا کەی بناڵم
بە حاجەتی نوور شای «خيرالبشرعربی»
ببەخشەم بە نوورشەفێع مەحشەر
هەرچەند من عاسی مەعسیەت بارم
بەلۆتف یەکتا ئومێدوارم
خالق، تۆ قادر بەندەی عەبدێ تۆم
نەدەرگانەی تۆ هەرئێدەن ئەرجۆم
نە جۆرمێ «ئەحمەدتخلص» بوویەرە قادر
هەرچەند گۆناهان لێش بیەن سادر