خەلقان هەراسان بێ قەراریمەن

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  739 مشاهده
خەلقان هەراسان بێ قەراریمەن
هەر شەو تا بە ڕۆ شین و زاریمەن
چم نەجای ئەسرین زۆخاو جێش مشۆ
کافر وەجەستەم بەزئیش مەیۆ
نێش موژەی تۆم دڵ کەردەن پاره
وەدەواو دەرمان نمەبۆ چاره
مەرقەترەی عەرەق پای بەیان زەرد
چەنی نۆختەی خاڵ، فیرۆزەی بێ گەرد
چەنی تای کەڵاف مۆشک عەتر ئامێز
خەیاتەی بێ خەوش گا سیاو، گا دێز
بکیانە پەرێم حووری زادەی حوور
پەرێ بەقیەی زام نەسرفتەی ناسۆر
دڵسۆزان بەیان جەهۆزانەوە
جای نێش مۆژەت بدۆزانەوە
نۆختەی ماوای خاڵ عەتر لیمووان
مەرهەمەن پەی زام جەستەی ناتەوان
دڵ کەرۆ خەڵاس جە ئێش زامت
وەرنه هەر بە سۆن تا ڕۆی قیامەت