وەهار ئاخێز کەرد

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 3 دقیقه  710 مشاهده
وەهار ئاخێز کەرد، و ەهار ئاخێز کەرد
سپای نەو وەهار وەخەیر ئاخێز کەرد
وەفراوان شەتاو، هەردان لەبڕێز کەرد
سەوزەی دەشت و دەر قەناوێزبێز کەرد
قەتاران، جۆق جۆق، باخانان بارکەرد
تەشریف و پایەی ئێڵاخان ئاوەرد
فەرش خەزرایی وست نەرووی بێسات
نشت و بانێ تەخت دەست کەرد وە حوکمات
فەرما جاڕچیان چون هەردە ساڵان
خەبەردار کەردەن سپای گۆڵاڵان
بەتەعجیل و دەو حاکم فەرمان دا
ڕوو کەردەن وەکۆ، جاڕدان وە سەحرا
واتەن مزگانی، دیسان شای وەهار
خەیمە وخیاوان هۆردان نەکۆسار
تیپ ئارایی بەزم عەزم جەزمشەن
چەنی سپای تەم دەعواو ڕەزمشەن
گوڵان ئیدئەژنین نەتۆی پەردەی خار
جۆق جۆق و تیپ تیپ چون تیپ خونکار
خەیمە وخیاوان هۆردان نەسارا
بەسەد هەزار ڕەنگ چۆن سپای دارا
شای وەهار چۆن دیش سپاش بی زیاد
بەنای رەزم جەنگ ئاوردەش و یاد
دانە تیپ کۆس چون سپای یەمەن
ئاخێز کەرد وەجەنگ پەی دەفع دۆشمەن
پەنا بەرد وەزات بارگەی شای نەجەف
بناڵە نەفیر «اضرب لا تخفعربی»
دانە تیپ تەم بارخانەی شاهی
زەمین جۆش ئاوەرد تا گاوو ماهی
سپای تیپ تەم شکەست ئاوردن
جەدەستێ دۆشمەن نیم گیانێ بەردەن
بەفەتح فەتتاح فەتح نامەش وەند
فەرما سەرداران رووکەن وەئەڵوەند
کڵێڵان نەرووی کوان بەردەوە
بۆی عەتر و عەبیر هەرزان کەردەوە
جەودەم شای وەهار بەوێنەی شاهان
تەڵەب کەرد یەکسەر سان سپاهان
خەڵات پەخشان کەرد سەد هەزار وێنە
کۆل پارچەی قەدیم کار خەزێنە
کاڵای ئەخزەری بەخشاوەئەشجار
بی وە زینەت بەخش پەی سپای وەهار
جەودەم گوڵاڵان تەڵەب کەرد یەکسەر
سان دا سپاشان چون سپای قەیسەر
ئەحمەری و بەنەفش، زیرەتی وقیلی
چێرەیی و زەرد ،عەننابی و نیلی
گوڵ گەزی و گوڵ نار رەنگێ نەباتی
توول توول وڕاڕا، تەرح گۆجەراتی
سفیدی و سفید ئەبیەزی و زەنگی
ئەسوەدی و زیری کارفەرەنگی
عەرووسان دەستوور جە سەد هەزار ڕەنگ
خەڵات پەخشان کەرد جەدیبای فەرەنگ
هەریەک ولێباس کارخانەی شایی
پۆشان وەبەدەن پەی خودنەمایی
تیپ تیپ پی دەستوور جەلانساران
چون تەواف چ یان وەیس نازاران
گاهێ نەقیام گا نە سجوودەن
گا نە شوکرانەی فەردی وەدوودەن
فەسڵ کەسێوەن جە خەم بۆ بێزار
بێدار بۆجە شەوق کارخانەی وەهار
کەمەر بوینۆ هەر سۆب تاوەشام
بێ خەوف بگێڵۆ مەقام بە مەقام
بێ دەستوور چەنی هامسەران وێش
بکەرۆ سەیران بێ خەوف و ئەندێش
گا کەرۆ وەزەید سایەی وەرکاوان
گۆش دەرۆ وەدەنگ ناڵەی شەتاوان
گا مەست مەدهۆش، عاشقانە وار
بکەرۆ سەیران دیارو وەدیار
پەی کەسێ وەشەن ئەی وەهارێ نۆ
خەمی کۆنەو نۆ وەباد بدەرۆ
یە «ئەحمەدتخلص» واتەن هێجرانی بارەن
بێزار جە سەیران گەشتی وەهارەن