wehar axêz kerd

From the Book:
Dîwanî Eḧmed Begî Komasî
By:
Ahmad Bey of Komasi (1795-1877)
 3 minutes  713 views
wehar axêz kerd, û ehar axêz kerd
sipay new wehar wexeyr axêz kerd
wefrawan şetaw, herdan lebřêz kerd
sewzey deşt û der qenawêzbêz kerd
qetaran, coq coq, baxanan barkerd
teşrîf û payey êłaxan awerd
ferş xezrayî wist nerûy bêsat
nişt û banê text dest kerd we ḧukmat
ferma cařçyan çun herde sałan
xeberdar kerden sipay gołałan
bete’cîl û dew ḧakim ferman da
řû kerden weko, cařdan we seḧra
waten mizganî, dîsan şay wehar
xeyme wixyawan hordan nekosar
tîp arayî bezim ’ezim cezmişen
çenî sipay tem de’waw řezmişen
gułan îd’ejnîn netoy perdey xar
coq coq û tîp tîp çun tîp xunkar
xeyme wixyawan hordan nesara
besed hezar řeng çon sipay dara
şay wehar çon dîş sipaş bî zyad
benay rezim ceng awirdeş û yad
dane tîp kos çun sipay yemen
axêz kerd weceng pey defi’ doşmen
pena berd wezat bargey şay necef
binałe nefîr «azirb la tixifArabic»
dane tîp tem barxaney şahî
zemîn coş awerd ta gawu mahî
sipay tîp tem şikest awirdin
cedestê doşmen nîm gyanê berden
befetiḧ fettaḧ fetiḧ nameş wend
ferma serdaran rûken we’ełwend
kiłêłan nerûy kwan berdewe
boy ’etir û ’ebîr herzan kerdewe
cewdem şay wehar bewêney şahan
tełeb kerd yekser san sipahan
xełat pexşan kerd sed hezar wêne
kol parçey qedîm kar xezêne
kałay exzerî bexşawe’eşcar
bî we zînet bexiş pey sipay wehar
cewdem gułałan tełeb kerd yekser
san da sipaşan çun sipay qeyser
eḧmerî û benefiş, zîretî wiqîlî
çêreyî û zerd ,’ennabî û nîlî
guł gezî û guł nar rengê nebatî
tûl tûl wiřařa, terḧ goceratî
sifîdî û sifîd ebyezî û zengî
eswedî û zîrî karferengî
’erûsan destûr ce sed hezar řeng
xełat pexşan kerd cedîbay fereng
heryek wilêbas karxaney şayî
poşan webeden pey xudnemayî
tîp tîp pî destûr celansaran
çun tewaf çi yan weys nazaran
gahê neqyam ga ne sicûden
ga ne şukiraney ferdî wedûden
fesił kesêwen ce xem bo bêzar
bêdar boce şewq karxaney wehar
kemer bwîno her sob taweşam
bê xewf bigêło meqam be meqam
bê destûr çenî hamseran wêş
bikero seyran bê xewf û endêş
ga kero wezeyd sayey werkawan
goş dero wedeng nałey şetawan
ga mest medhoş, ’aşiqane war
bikero seyran dyaru wedyar
pey kesê weşen ey weharê no
xemî konew no webad bidero
ye «eḧmedPen name» waten hêcranî baren
bêzar ce seyran geştî weharen