ڕێگا

از کتاب:
ئاوێنە بچکۆلەکان
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  603 مشاهده
ڕۆژێ زەمین بورکانی بوو
بورکانیش کوردستانی بوو
کوردستانیش کوڕی وەکوو
ئاراراتی لێ کەوتەوە
ئاراراتیش کوردی لێ بوو
کوردیش دوانەی چەوسانەوە و تێکۆشانی
بە یەک سک بوو
لەو دوانەیەش
ڕێگای وەکوو «یڵماز گۆنایشخص» لەدایک بوو