هێلانە

از کتاب:
ئاوێنە بچکۆلەکان
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  657 مشاهده
کۆمۆنیست نیم
بەڵام زۆر جار چاوم لێیە
یەکە یەکە
هەندێ وشەی دایکە و باوکەم
وەک چۆلەکە
کە هێلانەی شەوگارێکیان لێ ئەشێوێ
هەڵئەفڕن و ئەیانەوێ
ئەو شەوانە
کاسکێتەکەی لینینشخص بکەن
بە هێلانە!