دوو دەنکە ترێ

ئیحای ئەم شیعرە لە قسەیەکی بێکەسی شاعیرەوە هاتووە.
از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  364 مشاهده
لە باخچەکەی ماڵی «لاس»دا
گوڵێکی سوورم کردەوە
لە بەردەرگا
«خەزاڵ»م دی
داوای کرد و
دام لە قژی
لە «مەڵکەندی»
مامەیارەی هەژارم دی
خۆم پشکنی
هیچم پێ نەبوو بیدەمێ
لە دوو دەنکە ترێ ڕەشکەی
گەییو زیاتر،
کە بیلبیلەی چاوانم بوون!