برسێتییەکی کۆچەر

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  439 مشاهده
بە دارخورمای بەر ژوورەکەم
وت: کە سەرەنجم بە سەرتا
هەڵئەگەڕێت
ئەڕووشێت و زامدار ئەبێ!
پەلێکی هاتە ژوورەوە:
لەپێشدا یەکەم دارخورماش
وەکوو چنار
بەژن و باڵای سافولووس بوو
بەڵام ڕۆژێ
برسێتییەکی کۆچەریی
گرنجگرنج
کە هێشووی گەییوی بینی
باوەشی بزری پێدا کرد
چووە سەرێ
کە هاتە خوار
هەموو بەژنی دارخورماکەیش
بوو بە پلەی
گرێگرێ!