دەرزی / کاریکاتێر

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  447 مشاهده
تەپڵی سکێ خۆی هەڵماڵی و
بە فیکەیەک
باڵەکانی وەک عەلەشیش گیڤ کردەوە.
سک فووی کردە خۆیی و ئاوسا
ئاوسا، ئاوسا
هەتا بەرپێی خۆی شاردەوە
لەو ساتەدا
دەرزییەکی نوستوو هەستا
کە ڕاوەستا
سک فش بۆوە،
عەلەشیشیش بە فیکەی ناو
هەموو دنیا
جارێکی تر، گیڤ نەبۆوە.