شمشاڵ

بۆ ح. زیرەک
از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  614 مشاهده
شمشاڵێک مرد
ئاوازەکانی چوونە سەر مەزارەکەی
کە سەیریان کرد:
لق و پۆپی دارتووەکان
بوونەتە «خاوکەر»ی سەوز و
باڵندەکانیش بە گوڵی
دارئەرخەوان!