ئەسپ

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  962 مشاهده
ئەسپێک خۆی دا لە گێژەنێ
گێژەن وتی: ئەگەر هات و پەڕیتەوە،
چیت ئەدەنێ؟!
ئەسپ وتی: سوارێک لە پاشکۆی خۆیەوە،
خەمی دارستان هەڵبگرێ و
بەدەم هۆرەی ڕەشەباوە
پێبکەنێ!