لە جامخانەیەکدا

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  518 مشاهده
لەناو جامخانەی شارێکی «ئاسیامکان»دا
جارێک، کتێبێ هەستایە
سەر پێ و ڕووی کردە گوێزانێ
وتی: ئێستە تۆ ئەتوانی بمدڕێنی
بەڵام ئەی چۆن دەنگم لەناو
گەرووی قەڵەمی دنیادا
دەرئەهێنی!
ئەی ئەوسا چۆن
ئەمدڕێنی؟!.