بە هاوین جەستە خەستەی دەردی گەرمام

از کتاب:
دیوانی نالی
اثر:
نالی (1800-1877)
 1 دقیقه  6704 مشاهده
بە هاوین جەستە خەستەی دەردی گەرمام
بە زستان دڵ شکستەی بەردی سەرمام
لە هێلانەی زەمیندا وەک شتور مورغ
منی قودس ئاشیان بێباڵ و پەڕ مام
لە قوربی قاب قوسینعربیی دوو ئەبرۆت
منی أدنیعربی چ دوور و دەربەدەر مام!
بەڵاگەردانی باڵات بم ئەگەر چووم
فیدای هیندوویی خاڵت بم ئەگەر مام
نەفەس هەروا لە ڕێدا دێت و نایێ
لە سەیر و مەیری ئەسبابی سەفەرمام
دەمێکە وا لەسەر پێیەک دەسووتێم
لە شەوقی تۆ بە میسلی مۆم و هەر مام
وەرە قوربان! بە جان هەردوو برا بین
کە تۆ بێمادەر و من بێپودەر مام
لە دارالعلمعربیی تەحسیلی مەعاریف
وەکوو نالیتخلص جەهوول و بێخەبەر مام