بە هاوین جەستە خەستەی دەردی گەرمام

لە کتێبی:
دیوانی نالی
بەرهەمی:
نالی (1800-1877)
 1 خولەک  6946 بینین
بە هاوین جەستە خەستەی دەردی گەرمام
بە زستان دڵ شکستەی بەردی سەرمام
لە هێلانەی زەمیندا وەک شتور مورغ
منی قودس ئاشیان بێباڵ و پەڕ مام
لە قوربی قاب قوسینعەرەبیی دوو ئەبرۆت
منی أدنیعەرەبی چ دوور و دەربەدەر مام!
بەڵاگەردانی باڵات بم ئەگەر چووم
فیدای هیندوویی خاڵت بم ئەگەر مام
نەفەس هەروا لە ڕێدا دێت و نایێ
لە سەیر و مەیری ئەسبابی سەفەرمام
دەمێکە وا لەسەر پێیەک دەسووتێم
لە شەوقی تۆ بە میسلی مۆم و هەر مام
وەرە قوربان! بە جان هەردوو برا بین
کە تۆ بێمادەر و من بێپودەر مام
لە دارالعلمعەرەبیی تەحسیلی مەعاریف
وەکوو نالیناسناوی ئەدەبی جەهوول و بێخەبەر مام