لەو وەختەوە بیستوومە دیتن بەقەدەر چاوە

از کتاب:
دیوانی نالی
اثر:
نالی (1800-1877)
 1 دقیقه  1155 مشاهده
لەو وەختەوە بیستوومە دیتن بەقەدەر چاوە،
هەر مووم لە بەدەن یەکسەر، وەک عەینی فەنەر، چاوە
فەرمووی کە هەموو دەم بێ گریان و، شەویش نەنوێ
ئەم بەندەیە مەئموورە، ئەم ئەمرە لەسەر چاوە
جێگایێ نەزەرگا بێ، شەش جانیبی دەریا بێ،
ئەی مەردومی سەیرانی، لەم خیتتەیە هەر چاوە
چاویشی لە نالیتخلص کرد، دین و دڵ و جانی برد
گەر زوڵفە ئەگەر نازە، گەر خەندەیە، گەر چاوە