ئەی چەرخ بڕانەوەی نییە قەت قەهر و جەورەکەت

بۆ شینی فایەق بێکەس
از کتاب:
دیوانی ئەوڕەحمان بەگی بابان
اثر:
عبدالرحمان بیگ بابان (1880-1967)
 1 دقیقه  835 مشاهده
ئەی چەرخ بڕانەوەی نییە قەت قەهر و جەورەکەت
دەرحەق بە کوردی قوڕبەسەر و نیشتمانەکەی
جارێ بە کەیفی ئەو نەگەڕا پێچ و دەورەکەت
ڕوحمت نییە بە خۆی و بە یانەی وێرانەکەی
***
هەر نیشتمانپەرەستێ کە ناڵە و فوغانی بێ
گورج ئەیکوژێت و نایەڵێ ساتێ ئامانی بێ
فایەقشخص شکۆفەیێ بوو کوتوپڕ گەشایەوە
هەرچەند چرایێ بوو بە هەوایێ کوژایەوە
دونیای لە نوور و ڕائیحە پڕ کرد بە شیعری تەڕ
پڕ نوور و عەترە، بە ئاساری، دەشت و دەر
بێکەسشخص! گەیشتە عەڕشی بەرین ناڵە ناڵەکەت
داخم، فەلەک، بە تیری ئەجەل دای لە باڵەکەت
ئەو شیعری پڕ جۆش و خرۆشە کە لاوەکان
ئیلهامی مەرگ و مردنە بۆ ژین و ژیان
ئەیخوێننەوە بە بەستە، بە نەشئە و حەماسەوە
دوژمن دەخاتە لەرز و ترس و هەراسەوە
تۆ شینی نیشتمان و وەتەن شینی تۆ ئەکا
تۆ دایکەڕۆتە بابەتخلص، وەتەن ڕۆڵەڕۆ ئەکا