ئەو جێیەخۆشە ناوی بەرزانە

بۆ بارزانییەکان
از کتاب:
دیوانی بەختیار زێوەر
اثر:
فایق زیور (1908-1952)
 1 دقیقه  543 مشاهده
١
ئەو جێیەخۆشە ناوی بەرزانە
مەڵبەندی کورد و جێی سەر بەرزانە
قەڵای کوردزوبان
چاوی نیشتمان
بۆ کورد پشتیوان
خوێنی بێگانەی تێدا هەرزانە
٢
ئەو دڵپاکانە فەخری وڵاتن
بۆ بەرزیی ئێمە زۆر بەئاواتن
بە ماڵ و بە سەر
بە خوێنی جگەر
گشت بوونە سەنگەر
بۆ سەربەستیی کورد زۆر بەسەباتن
٣
چەند جار هەستاون بەرامبەر دوژمن
شەڕیان کردووە تێکڕا پیاو و ژن
لە شەڕا پسپۆڕ
کوردی سلاحشۆڕ
دوژمنیان چاوشۆڕ
کۆڵیان نەداوە بۆ ڕێی سەرکەوتن
٤
ئەی خوێنپاکانی خاکی کوردستان
درێغی مەکەن بۆ خێڵی بارزان
لە هەر کوێیە بن
لە ڕقی دوژمن
قەدریان بگرن
چونکە بۆ ئێمە بوونە پشتیوان