کە مردم

از کتاب:
شیعرەکانی کامەران موکری لە ڕۆژنامەکاندا
اثر:
کامران مکری (1929-1986)
 1 دقیقه  889 مشاهده
من ئەمرم
نایەڵم کەس بمنێژێت
دوا سەرنجم ئاو ئەدەم
بە بریسکەی ڕم
بە ترووسکەی ئاوات
بە هێرشی سەرکەوتن
***
دوا هەست و تاسەم هەڵئەکێشم لە گیانی:
دەنگی سروودی ئازادی
نرکەی تۆڵە
چریکەی دیلی ئازاد بوو
زڕەی زنجیری شکاو
گرمەی زیندانی ڕماو
هاژەی جۆگەی خوێناو
***
ئەمرم
نایەڵم کەس بمنێژێت
ئەمرم لەگەڵ ئاوازی:
تەپڵدا
ترپەی پێی سوارەدا
هاواری هەڵمەتدا
شریخە شریخەی گوللەدا
کاتێک کە زۆردارە بەرازەکان
دوا ئاخی مەرگی سەرشۆڕی
هەڵئەکێشن
***
کە مردم
مەمنێژن
با لاشەم ببێتە پێشێلی لەشکری سەرکەوتوو
هێزی برسی و هەژار
سوپای بۆ ئازادیی تینوو
چەند بەرزییە مەرگی پیرۆز