تۆ بیتوو خوا ساقی لە ئەو ئاوەی ڕوون

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  548 مشاهده
تۆ بیتوو خوا ساقی لە ئەو ئاوەی ڕوون
وا غەم فڕئەدات و تەبع ئەبێ پێی مەوزوون
بۆم تێکە ئەوەندە تا بە جارێ سڕ بم
ئاسوودە ببم لە ئێش و زاری دەروون