ئەی داخی گرانم کە بەسەرچوو عومرم

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  567 مشاهده
ئەی داخی گرانم کە بەسەرچوو عومرم
ڕابورد بە خەم و خەیاڵی بێ سوو عومرم
ئیمڕۆ دوو گیلاسی دیم بەرێ ئەی ساقی
تاماوە ئیتر بەیانی یاد و عومرم!