بۆ من کە غەمم گەلێکە مەی چۆن ناخۆم

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  531 مشاهده
بۆ من کە غەمم گەلێکە مەی چۆن ناخۆم
چۆن عارەقی خالسی وەک ڕۆن ناخۆم
ئەی ساقیی تازەپێگەیشتوو پیکێ
ئیتر خەفەتی زەمانەیی کۆن ناخۆم!