بۆ سەروەتی کچم نووسیوە لە سوئید ئەژی

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  565 مشاهده
سەروەت یاخوا هەر بژیت
هەوای ئازاد هەڵمژیت
شادی زیندوو کەیتەوە
خەم و خەفەت بکوژیت
کچە دووروڵاتەکەم
ڕۆڵە بانیشاتەکەم
خوا بە دینت شادم کا
بگەم بە ئاواتەکەم!