بۆ دوکتور عەزیز فەیزنەژاد

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  624 مشاهده
وتم عەزیزگیان بۆچی کار ناکەی؟
وتی مامۆسا لێمگەڕێ مانووم
وتم ئەی مەتەب بۆچی وا چۆڵە
وتی نازانی هینی بەرکوانووم؟
وتم ئەمانە گشتی کەڵەکە
بڵێ ئەڕۆم وا لەسەر بیانووم!