بیرەوەری مناڵی

(وەرگێڕاوی شیعرێکی عەڕیبی بە کوردی)
از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  669 مشاهده
خۆزگەم بەو وەختە هەردوو مناڵ بووین
ئەمانلەوەڕان بەرخ و کاژەلە
لەپاش کایەی زۆر بەرغەلەکانمان
مۆڵ ئەدا و پێکۆ ئەچووینە مەلە
خۆزگە خۆمان و گاژەلە و بەرخیش
هەورا ئەماینۆ بە وردی و کاڵی
گەورەیی دەردی زۆری پێچەشتم
ئاخ بۆ مناڵی، ئاخ بۆ مناڵی!