مانگی چاردە

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  693 مشاهده
کچێ دەک خۆم فیدای مەمکۆڵەکەت بم
فیدای ئەندامە نەرمونۆڵکەت بم
فیدای چاو و برۆی تیروکەوانت
بە قوربانی دەس و بازۆڵەکەت بم
فیدای ئەو سنگە ڕووتەی وەک بلوورت
بەڵاگەردانی جووتە قۆڵەکەت بم
فیدای ئەو لێوەئاڵەی دەنکە نوقڵت
فیدای ئەو ساقە ساف و سۆڵەکەت بم
ئەگەرچی زۆر خەراپ و جوێنفرۆشە
فیدای دایکە سەگە قرچۆڵەکەت بم
چ خۆشە مانگی چارە، مانگی چاردە
لە هاوینا لە کەپرە چۆڵەکەت بم
بە مەستی خۆت بئاڵێنتە دەورم
ئەتۆ لاولاو و من وەک کۆڵەکەت بم
حەقی خۆت سەندووە دوێشەو لە نافیعتخلص
غوڵامی ئینتیقام و تۆڵەکەت بم!