لە کەرکووکەوە بۆ ئەحمەد شوکری

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  723 مشاهده
بۆ گەورەکەی خۆم ئەحمەد شوکری گیان
موڕەتێبەکەی مەتبەعەی زبان
ئەحمەد شوکری خوا قەت تەواو ناکەم
کە من وەکوو تۆ خۆم خراو ناکەم
ئەمن بەینێکە هەناسەساردم
بۆچی زبانت تۆ بۆ نەناردم
زبانم نەبێ زبانم لاڵە
بێ زبان ئیتر ژینم مەحاڵە
یاخوا کاول بێ ئەم نیشتیمانە
کە پڕە و خاڵی لە هاوزووانە!