ترجمه‌ی فارسی

از کتاب:
گۆرانی
اثر:
محمد مکری (1921-2007)
 1 دقیقه  928 مشاهده

در ترجمه‌ی فارسی این ترانه‌ها دقت شده است که در مقابل هر کلمه کردی نظیر و کلمه هم‌ریشه و معادل آن در فارسی قرار گیرد تا برای کسانی که از لحاظ زبانشناسی و تحول لغات و مقایسه لهجه‌ها به این کتاب توجه دارند بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. و از ترجمه آزاد و تحت اللفظی که هر دو روش مخالف طریقه‌ی نویسنده در اینگونه مطالعات است خودداری کرد و در این نوع ترجمه که در عین حال قوانین و طرز جمله‌بندی زبان فارسی مراعات شده از هر گونه حشو و زوائد خودداری کرده‌ام معذلک گاه برای رساندن جمله و مفهوم کامل شعری ناگزیر شده‌ام کلمه یا حرفی بر آن بیفزایم و برای اینکه این گونه تصرفات کاملاً نموده شود آنها را در میان دو قلاب قرار دادم تا تمیز آنها از متن برای علاقمندان کاملاً مشهود باشد.