نە خاک ڕەی دا

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 1 دقیقه  566 مشاهده
نە خاک ڕەی دا ...
دێوانەم، سەرشێت نە خاک ڕەی دا
جەستەی فەرهادیم مەدۆ بەوەیدا
مەگێڵۆ نەپەی گڕبەستەی نەیدا
نە گڕەی ئایر، تۆی دەروون سۆزەن
نەخۆ شاخەی نەی، سینە و دڵ دۆزەن
نەکەسێن پەرسۆ دەردین چکارەن
نە کەس پەی دەوای بێکەس نە چارەن
شارێوەن مەخلووق مەوج مەدۆتێشدا
نمەدیۆ بە ڕاس هیچکەس بە وێشدا
واچەهەی زەبوون مەودای تیر خەم
تۆ جە کۆ وئی شار پڕ شۆر ماتەم
پەی چی نەنیشتی تۆ نەیانەتدا
وێنەی بایەقوش نە وێرانەتدا
ئەر ڕاس مەشنەوی مەجنوون سانی
وێرانان وەشەن، جەی ئاوەدانی
وێرانان ساکت دڵ بێخەو خاوەن
جە ئەغیار دەروون وە یار نزاوەن