تاهیر خەم بەردەن شێوەی فامەکەت

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 1 دقیقه  518 مشاهده
تاهیرتخلص خەم بەردەن شێوەی فامەکەت
فەریاد جە تەمای پووچ و خامەکەت
سەیل بەردن یانەت گەردت شی وە باد
نایرەی مەینەت سۆچنات بونیاد
زەوقت فاسدەن مەزاقت تاڵەن
خەیاڵت نە دەور ئەمر محاڵەن
شادیت بی وەخەم، ئارامت هەراس
سۆزت بییەن سەرد، ویرت بێ ئەساس
سەروت چوون ویکۆڵ پتورکیای جەور
بە تەور مەینەت ڕێشەن هەزار تەور
مشکت هۆرگێڵا وە ڕنگ کافوور
پەردەی زوڵمەتت کێشانە ڕووی نوور
ڕەنجت وە عەبەس، گەنجت بی وە مار
باغت بی وەراغ، گوڵشەنت وە خار
وەسڵت فیراقەن، ویساڵت هیجران
ئومیدت یەئسەن، ئارەزووت حیرمان
تا کەی بێمروەت کێشی هەناسان
مەداری ئومێد خاسی جە خاسان
شادی ئەر بارۆ ڕوونە حاڵەکەت
یا زوهرەی زەهرا بەی وە ماڵەکەت
ئەو سا مەوینی جە خاسان خاسی
عەیبەن عەیب، وەیتەور خاسان نەناسی