بەرنەوەردە من

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  559 مشاهده
بەرنەوەردە من ...
جە باخ ئاوات بەرنەوەردە من
تێر سەیر باڵای لەیل نەکەردە من
وە دام مەینەت گیرئاوەردە من
پەی سزای سەرچنگ خەم ئامادە من
دارات دنیا جە دەس دادە من
جە کووزەی زووخاو جورعە نۆشە من
هەردەی بیدی گێڵ پەڵاس پۆشە من
هەم دین، هەم دنیا، فەرامۆشە من
چەنی بەخت شووم هەمئاغۆشە من
جە دیدار دۆس دوور وامەندە من
خەمگین خەمبار، دڵ پەڕکەندە من
فەڵەک مۆرەی نەحس چەنی شەندە من
سەراچەی شادی جە بێخ کەندە من
سەراسیمەی وێڵ مەوج زوڵمات من
مەحرووم جە نۆشای ئاو حەیات من
خەریک خەرگاو کەچی بەختە من
خەستەی جەزرەوەی زام سەختە من
بە وێنەی فەرهاد، ڕەنج وە عەفوا من
سەودایی سەرژان دەور دنیا من
بەتەر جە مەجنوون هەردان مەنزڵ من
داخ دووری لەیل نە پەڕەی دڵ من
وەبەند دوو باد جەفا بەستە من
جە دام جادووی جەور نەڕەستە من
شێت وێ نەناس جە سایە ڕەم من
بەدنام ڕسوای ڕۆم و عەجەم من
مەردەی چزەی ئێش کزەی داخان من
سەر هەڵقەی زومرەی بێدەماخان من
تا وە ڕۆی مەحشەر ناڵین پێشە من
سەر نە سەودا و دڵ نە ئەندێشە من
تەن نە تۆی زەنجیر بەند ناکەس من
گیان نەچەمە ڕای دەرد نەوڕەس من