ئاواتواز من

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  543 مشاهده
ئاواتواز من ...
هەی دۆس، هەی دڵسۆز، ئاواتواز من
هەی سەرمایەی عشق، سۆز ساز من
هەی جاگەی دەردان، یاگەی ڕاز من
هەی ئاهووی خوتەن، مشکین ناف من
هەی حوور بەهەشت، سەوز کەڵاف من
هەی جلوە و جەلا تاووس تار من
هەی لالە و سەمەن نەو وەهار من
هەی سەوڵ سەرسەوز وەشدەماخ من
هەی تاف و سەراو، مڵک و باخ من
هەی چەمەی حەیات گیانبەخش من
هەی سونبوڵ نەبان لیمۆ پەخش من
هەی خەرمان گوڵ، ماوی خاڵ من
هەی دەرمان دەرد، وەشی حاڵ من
هەی دەستەی گوڵان شۆخ وەشبۆی من
هەی هاوڕاز ویر شەوان تا ڕۆی من
هەی دەسڕەنج عشق ماڵ و گەنج من
هەی پڕ وەفا و مەیل، دڵ نە ڕەنج من
هەی عیشوەی دیدەت سونگ سەودای من
هەی قاژ ئەبرۆت تێخ ومەودای من
هەی جە زیان دوور، مایە و سوود من
هەی حەڵقەی حەیتار، داخ و دوود من
من هەر تۆم هەنی نە ڕووی دنیا و وەس
مەیل دڵ وە تۆن تا ئاخرنەفەس
خاکم وە زەڵاڵ عشقت سرشتەن
خەت عشق تۆم نە دڵ نویشتەن
جە ڕۆژ مەحشەر وە بۆنەی تۆوە
ڕێزە سخوانم زیندە مەبۆوە
لونگ سەودای تۆ مەکێشوو نە دۆش
یانی نیەنی چێگەش فەرامۆش