ئەسر دوڕدانە

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  560 مشاهده
ئەسر دوڕدانە ...
مەڕێزوون هەردەم ئەسر دوڕدانە
سەیل چەم نە تەرح چەم دێوانە
کەردەن قەرەداخ دەروون وێرانە
پەرێ یەک ئاهووی مشکناف وە پێڵ
سەر دەلیلەی ڕەم، نە پای هەردان گێڵ
خەیاڵ چوون سەییاد، دوودی خەم نە دڵ
ڕامەکە رۆتەی، مەنزڵ ئەومەنزڵ
ئاخر مەنزڵش، نە سەربەرزێوەن
جایێ فەرەحناک، بەهەشت تەرزێوەن
بۆی سەفا و سەفوەت نەو ئوڵکەی سافی
پەی ئازار دڵ مەبۆ بە شافی
وەنەوشەی وەشبۆ، ڕێحانەی پەلدێز
شەو بۆی شادی بەخش، بەڕەزای نەوخێز
دیدەمەس نەرگس، مەی وەدەس لالە
بەزم بەهەشت بێز بێ سەدا و ناڵە
نەو سەربەرز شۆخ سۆڵەگەی شیرین
گوزەرگای نەسیم وەشبۆی عەبیرین
چوون ڕەوزەی نەعیم یەکسەر بیەن جەم
ماچی ناز یار مەداران وە چەم
قیبلەم، یەشێوەی زوڵف و خاڵ تۆن
نموونەی دیدە و لێولاڵ تۆن
یە بۆی کەتوون کۆی عەنبەربێز تۆن
خەندە وعیشوە و ناز، دڵئاوێز تۆن
شەماڵ نە باخچەی لیمۆ و دگمەو قەو
نە تۆی ئەگریجە و پێچ کورپەو چەو
شەمیمێ وە بەش هەرد و بەرزان کەرد
پەی گرفتی دڵ دەرمان هەرزان کەرد
وەرنە سۆڵەگەی بەرز سەرهەردان
چۆن هەواش مەبۆ وە شفای دەردان؟
ئەر جلوەی زوهرەی جەمینجام نەبۆ
یا عەتر زوڵفان عەنبەر فام نەبۆ
ئەر نەشئەی غەمزەی دیدە جەیر نەبۆ
قیبلەی عاشقان، گیان وەنەیر نەبۆ
دڵەی تیر وەردەی ژارئالووی خەتەر
چەنی ڕاگەی چۆڵ مەگێرۆ نەوەر؟