بێبەینەت وەس بۆ

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 1 دقیقه  528 مشاهده
بێبەینەت وەس بۆ ...
سا توخودا جەفات چەنی من وەس بۆ
مەشیۆ تۆ مەیلت چەنی ناکەس بۆ
من جە گوڵزارت نەسیبم خەس بۆ
بۆ تۆ، بەو شێوە ی حەق شەریف کەردەت
بەو عەهد و پەیمان تا سەر نەبەردەت
بەو وادەی خەلاف مەینەت ئەفزای وێت
بەو میهر و مۆبەت جە من بڕیای وێت
واچە پێم، چێش بی تەقسیرات من؟
وەی دەستوور کەردی خەم خەڵات من
هەر کەس شەرت وبەین ئەو سەر نەبەردەن
مەمانۆ قیبلەم، دەینش وە گەردەن
کەی من سزاوار ڕەنج و سزا بیم
کەی من شایستەی حەبس و جەزا بیم؟
تانەی بەدکاران کەردی وە بارم
جە ستارەی سەعد، دوور کەردی چارم
ئاخ من و ئایر تۆ گڕسەندە وێم
شەماڵ، بووڵ وە سەر بانان شەندە وێم
پەردەی عەیب وعار سەد جا دڕیای وێم
دوودەس جە دامان ئومێد بڕیای وێم
پەروانان ئاسا وەگڕ سفتەی وێم
وێنەی شەمع شەو سۆزنەسرفتەی وێم
فدات بام، زوڵمێ تۆ وە من کەردەن
فەرەنگ وە ڕاگەی ئیسلام ناوردەن