بەهارە ئەی یار نازەنین پەیکەر

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  902 مشاهده
بەهارە ئەی یار نازەنین پەیکەر
تاوێ لە هۆدە سەر بهێنە دەر
نەسیمی بۆنخۆش شۆخی بەهاری
تا بن مێشکی دڵ دەکا موعەتتەر
وریجەی شەونم لەسەر بەرگی گوڵ
ئەڵماسە لەدەور یاقووتی ئەحمەر
چەمەن بوو بە داخ نەقاشخانەی چین
لەبەر ڕەنگی گوڵ لەسەر سەوزە تەڕ
لە هەموو لایێ کۆگا بووە گوڵ
هەر گۆشە پڕە لە مینا و ساغەر
گوێی هەر شەتاوێ لەبەر خەیمەی گوڵ
وەک نەخشی مانی هۆش دەبا لە سەر
خەیمەی پیرۆزە ئەڵماس دەبارێ
لەسەر زمڕووتی کێو و دەشت و دەر
داران ڕاست و ڕێک بە کەیف و پاراو
گوڵی سوور بەسەر جلی سوور لەبەر
لەسەر لقی گوڵ بولبول بە ئاهەنگ
ئەڵێ بۆخۆشی: بڕیارە بێ گەر
گوڵووگ لەسەر چڵ دەمی کردەوە
وەک دەمی ساوای جوانی نازپەروەر
نازانم شەتاو یام خۆ بادەیە
یام بەهەشتە و حەوز پڕ شیر و شەکەر
لە نەغمەی بولبول بەسەر غونچەدا
مەینۆشان شەیدای دیداری دڵبەر
تا چاو کار ئەکا گوڵ و سەوزییە
سارا و سەرزەوی ئەمپەڕ تا ئەوپەڕ
وەکوو فرمێسکی عاشق بۆ ئازیز
تافان دەڕێژن بە خەرمان گەوهەر
لەسەر هەر جۆگە یارانی گوڵڕوو
وەک حۆری بەهەشت لەدەوری کەوسەر
لەناو باخاندا مەست و دەس لە مل
بێ خەمی دنیا دڵدار و دڵبەر
بزە لەسەر لێو هەر دوو دەس لە مل
بۆی هەناسە خۆش چفە بێ خەتەر
نەسیم زوڵفی یار پەخش ئەکاتەوە
جوانتر لە چنێر بەڕەزای سەر مەڕ
عاشق وەک زرێ دەیخاتە سەر شان
ئەڵێ ڕۆستەمم کوڕی زاڵی زەڕ
بەهاری تازە و کاتی جوانی
چی لەمە چاتر ئەی یاری باوەر
بۆی شنەی بەهار عەتری زوڵفی لەیل
خۆشتر لە نافەی موشکی ئاهووی بەڕ
سارا و سەرچیا دۆڵ و شیو و چەم
هەڵدێرگە و سەرکێو کاچ و ماوکەمەر
هاتوەتە زمان بە ناڵەی مەلان
چاک گوێ ڕاگرە ئەر نیتە باوەڕ
فەسڵی بەهاران کاتی شاییە
خۆش بە با نەچێ عومرت بە هەدەر
سەیری نەوگوڵان زەرد و سپی کە
بێ خەیاڵی خام کۆگای سیم و زەڕ
وادەی بەربەیان هەناسەی نەسیم
پڕشنگی ڕوومەت ئەستێرەی سەحەر
لەم بەهارەدا ئەر بە ئیخلاس بی
نوور ئەخاتە دڵ بە دانای داوەر