قیبلەیی عاریفان ئەمان قودوەیی موتتەقین مەدەد

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 1 دقیقه  864 مشاهده
قیبلەیی عاریفان ئەمان، قودوەیی موتتەقین مەدەد
کەعبەیی عاشقان کەرەم، ڕەهبەری ڕاستین مەدەد
قووڕەیی عەینی موستەفا، غوڕڕەیی عەیشی مورتەزا
قووەیی زەهری موجتەبا، تووڕەیی حوکمی دین مەدەد
شاهیدی وەجهی لو كشفعربی، لابیسی خەلعەتی شەرەف
کاشفی سیڕڕی جاهدواعربی، قامیعی بوغز و کین مەدەد
مُحِيييعربی سوننەتی نبی موسلیحی جاهیل و غەبی
غوث و امام و مقتداعربی، نوخبەیی ماءعربی و تينعربی مەدەد
ڕەفڕەفی عالەمی عولا، هەمدەمی مەجمەعی سەفا
هەم سەفەری «حەبیبی حەق»، هەم نەفەسی ئەمین مەدەد
قوتبی مەداری مەعریفەت، حایزی فەزڵ و مەحمەدەت
وارسی لوتف و مەکرەمەت، موجتەمەعی یەقین مەدەد
هەوری سەخایە جوودی تۆ، بەحری عەتا وجوودی تۆ
زوڵمەتە نێو دەروونی من، نووری دڵی حەزین مەدەد
بەندەیی چاکەرانی تۆ، تاهیرتخلصی دوور لە عەقڵ و دین
چاوەنواڕی ڕەحمەتە، ئەعلەمی عالەمین مەدەد