قیبلەیی عاریفان ئەمان قودوەیی موتتەقین مەدەد

لە کتێبی:
هەوارگەی دڵان
بەرهەمی:
سەید تاهیر هاشمی (1915-1991)
 1 خولەک  895 بینین
قیبلەیی عاریفان ئەمان، قودوەیی موتتەقین مەدەد
کەعبەیی عاشقان کەرەم، ڕەهبەری ڕاستین مەدەد
قووڕەیی عەینی موستەفا، غوڕڕەیی عەیشی مورتەزا
قووەیی زەهری موجتەبا، تووڕەیی حوکمی دین مەدەد
شاهیدی وەجهی لو كشفعەرەبی، لابیسی خەلعەتی شەرەف
کاشفی سیڕڕی جاهدواعەرەبی، قامیعی بوغز و کین مەدەد
مُحِيييعەرەبی سوننەتی نبی موسلیحی جاهیل و غەبی
غوث و امام و مقتداعەرەبی، نوخبەیی ماءعەرەبی و تينعەرەبی مەدەد
ڕەفڕەفی عالەمی عولا، هەمدەمی مەجمەعی سەفا
هەم سەفەری «حەبیبی حەق»، هەم نەفەسی ئەمین مەدەد
قوتبی مەداری مەعریفەت، حایزی فەزڵ و مەحمەدەت
وارسی لوتف و مەکرەمەت، موجتەمەعی یەقین مەدەد
هەوری سەخایە جوودی تۆ، بەحری عەتا وجوودی تۆ
زوڵمەتە نێو دەروونی من، نووری دڵی حەزین مەدەد
بەندەیی چاکەرانی تۆ، تاهیرناسناوی ئەدەبیی دوور لە عەقڵ و دین
چاوەنواڕی ڕەحمەتە، ئەعلەمی عالەمین مەدەد