qîbleyî ’arîfan eman qudweyî mutteqîn meded

From the Book:
Hewargey Diɫan
By:
Seyyed Taher Hashemi (1915-1991)
 1 minutes  898 views
qîbleyî ’arîfan eman, qudweyî mutteqîn meded
ke’beyî ’aşiqan kerem, řehberî řastîn meded
qûřeyî ’eynî mustefa, ẍuřřeyî ’eyşî murteza
quweyî zehrî mucteba, tûřeyî ḧukmî dîn meded
şahîdî wechî lu kişifArabic, labîsî xel’etî şeref
kaşfî sîřřî cahdiwaArabic, qamî’î buẍiz û kîn meded
muḧîyîyArabic sunnetî nibî muslîḧî cahîl û ẍebî
ẍus û amam û miqtidaArabic, nuxbeyî ma’Arabic û tînArabic meded
řefřefî ’alemî ’ula, hemdemî mecme’î sefa
hem seferî «ḧebîbî ḧeq», hem nefesî emîn meded
qutbî medarî me’rîfet, ḧayzî feził û meḧmedet
warsî lutif û mekiremet, mucteme’î yeqîn meded
hewrî sexaye cûdî to, beḧrî ’eta wicûdî to
zułmete nêw derûnî min, nûrî diłî ḧezîn meded
bendeyî çakeranî to, tahîrPen namey dûr le ’eqił û dîn
çawenwařî řeḧmete, e’lemî ’alemîn meded