صانمه‌ ای خواجه که بو عشق فنا سودا در

از کتاب:
دیوان صافی (اشعار فارسی)
اثر:
صافی هیرانی (1873-1942)
 1 دقیقه  281 مشاهده
صانمه ‌ای خواجه که بو عشق فنا سودا در
هر کیمک‌ عقلنه ایتدیسه هپسی یغمادر‌
عاشقک رشته‌ی ایمانی خدادن‌ النمشدر
طاعتک‌ وارسه که‌یادته بس مولادر
یالکز جبه و عمامه دگل طاعت حق
سن گبی گیولنه‌ هر حالده دولان دنیادر
آتکز‌ البسه‌ و عجب وریا قلبندن‌
گر امیدنده‌ اولان المتعه‌ عقبادر‌
صانکی‌ بو برزخ‌ هستیده‌ حجابک‌ چوق‌ وار
یوقسه‌ نور حق گو گلنده‌ همان‌ پیدا در
نه وقت قلبنده‌ بو نوره‌ صفاسی‌ آلدی‌
بو عوالم‌ سنه ماهیتک‌ افشادر‌
صافیتخلص بو‌ حکمت‌ عشقنده‌ کتابی اوقوموش‌
بو کتبخانه‌یه صاحب شهی بغدادر