صانمه‌ ای خواجه که بو عشق فنا سودا در

From the Book:
Diwan-e Safi
By:
Safi Hirani (1873-1942)
 1 minutes  645 views
صانمه ‌ای خواجه که بو عشق فنا سودا در
هر کیمک‌ عقلنه ایتدیسه هپسی یغمادر‌
عاشقک رشته‌ی ایمانی خدادن‌ النمشدر
طاعتک‌ وارسه که‌یادته بس مولادر
یالکز جبه و عمامه دگل طاعت حق
سن گبی گیولنه‌ هر حالده دولان دنیادر
آتکز‌ البسه‌ و عجب وریا قلبندن‌
گر امیدنده‌ اولان المتعه‌ عقبادر‌
صانکی‌ بو برزخ‌ هستیده‌ حجابک‌ چوق‌ وار
یوقسه‌ نور حق گو گلنده‌ همان‌ پیدا در
نه وقت قلبنده‌ بو نوره‌ صفاسی‌ آلدی‌
بو عوالم‌ سنه ماهیتک‌ افشادر‌
صافیPen name بو‌ حکمت‌ عشقنده‌ کتابی اوقوموش‌
بو کتبخانه‌یه صاحب شهی بغدادر