گو کل کاشانه سن چکمکته بر درج امانت وار

از کتاب:
دیوان صافی (اشعار فارسی)
اثر:
صافی هیرانی (1873-1942)
 1 دقیقه  284 مشاهده
گو کل کاشانه سن چکمکته بر درج امانت وار
ولی فتحنده‌کی هر لحظه ده یوز بیک ملامت وار
تحمل واریسه النده در مفتاح درگا هک
یوقیسه ال اوزاتما صانکی بیک چاه ندامت وار
نه‌تکیم بو معادن السکز دنیا و عقبا دن
سلیمان خاتمک آلیر هر ایکیدن برائت وار
گرک محرم اولورسه عجیی ترک ایتسه امل کسسه
دنائت بو فنا شیدن چقار زیرا شآمت وار
نجابت اهلیسه صرف نظر لازمدی بونلردن
و یا خود جامهٔ کعبه گرنماسک سفاهت وار
فلک کیم کینهٔ عشاقه قالمیش بونده در هر وقت
حسادتدن گر از ظننده عاشق بونده راحت وار
کیمک میل ایتسه فیض حقده محروم اولمسن صافیتخلص
گرک بیک جانی آتسون بابه غوثه چوق سعادت وار