نامەکەی ئازیز ڕافیع یاونا

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 1 دقیقه  251 مشاهده
نامەکەی ئازیز ڕافیع یاونا
تەئسیرش کوورەی دڵم تاونا
جەرگ زوخاڵی کەرد، دەروونم وە تەم
تاسەی ئارەزوو تازە بی دەم دەم
خەیاڵم هەر یەند جە لات بەستەن کۆ
وەقتەن فانی بام جە خەیاڵ تۆ
ئەمما مەندەنان نەی حاڵە حەیران
هەر گا مەیلت بۆ دڵ مەبۆ گڕان،
ئەر سەرد بێ مەیلت سەرد مەبۆ ئاهم
بە یەخ مەمانۆ سفتەی سیاهم
بڵا مەیلت بۆ تا مەندەن نەفەس
بەس نییەن بە مەیل تۆ مەبوون قەقنەس
«فەقێ دڵتخلص»، ها شەوق تەئسیر نامە
ئەسەر کەرد نەشئەی «يوم القيامهعربی»