گفتار در نبوت در اختلافش و اصل و صنعتش گوید

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 1 دقیقه  423 مشاهده
چون ئاما جە بەین حیکایەی لوقمان
لازم کەرد شەممێ جێش کەروون بەیان
چونکە لوقمانەن «حكيم الاشرافعربی»
هەم جە نوبووەت دارۆ ئیختیلاف
جە بەعزێ لوقمان دارۆ نوبووەت
جە ئەکسەر نییەن غەیر عیلم و حیکمەت
من جە ڕاویان ئێدمەن دەستگیر
وەی تەور دان خەبەر ئەکسەر موفەسسیر
یەک ڕۆ قەبل زوهر لوقمان شی نە خواب
نیدا کەرد مەلەک بەو عالی جەناب
چێشەن جەوابت جە باب قودرەت
ئیحسان بۆ خەلعەت ڕوتبەی نبووەت
لوقمان وات جە حەق ئەر موخەییەر بام
بە عافیەت بۆ مەکەم ئیلتیزام
ئەگەر جەبری بۆ ئەو ڕوتبەی عوزما
ئەڵبەت ئیعانەت مەبۆ جە ئەڵڵا
ئەوسا نە عیوەز ڕوتبەی نبووەت
مەسروور بی بە عیلم لە دوننی و حیکمەت