جستجو

نمایش نتایج 1 به 15 از مجموع 30 نتیجه
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
قوربانی ڕوخت بم کە شکستی بە قەمەر دا
قوربانی ڕوخت بم کە شکستی بە قەمەر دا حەیرانی لەبت بم کە ڕەواجی بە شەکەر دا هەر ل...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
نەمدی کەڕەتێک تاقە نیگاهێکی وەفا کا
نەمدی کەڕەتێک تاقە نیگاهێکی عەتا کا بەم شاهی و والایییە لوتفێ بە گەدا کا لێی دوو...
کردی مرکزی
مخمس
مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
نەماوە شاری بابل چاهی هارووت
نەماوە شاری بابل، چاهی هارووت لە کوێ خوێندوویە ئەفسوون، چاوی جادووت دەڵێی تۆراوە...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
شەماڵ یار نەدیت شەماڵ یار نەدیت
شەماڵ یار نەدیت، شەماڵ یار نەدیت؟ وەختێ تۆ ئامای، دیدەی یار نەدیت؟ ئەو دیدەی سەی...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
سوور و سپیی و ناسکە وەک چووزەرە ڕێواس
سوور و سپیی و ناسکە، وەک چووزەرە ڕێواس ئاودار و تەڕ و تازەیە کۆڵمەی وەکوو گێڵاس ...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
شەهەنشای مەئوای ڕۆح و دیدە و هۆش
شەهەنشای مەئوای ڕۆح و دیدە و هۆش حوکمدار مڵک، دڵەی پڕ نە جۆش دەلیلەی ڕەمەی، ئاهو...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
یاران فەرهادم
یاران فەرهادم ... جانشین خاس قەوم فەرهادم ئەوڕۆ کە فەرهاد پۆشان وە کەفەن ئەرواش ...
کردی مرکزی
مثنوی
10 بڕگەیی
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
مەلجەء و پشت و پەناهێ غەیری لوتفی تۆ نییە
مەلجەء و پشت و پەناهێ غەیری لوتفی تۆ نییە گەر ببەخشی وەر نەبەخشی، جان نیسار و چا...
کردی مرکزی
قطعه
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
هەر چەندە دەمێکە لە خەما غەرقەیی خوونم
هەر چەندە دەمێکە لە خەما غەرقەیی خوونم هەر لەحزە لە دەس جەوری فەلەک مات و زەبوون...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
مەتلەعی سوبحی سەعادەت مەزهەری علم الیقین
مەتلەعی سوبحی سەعادەت مەزهەری «علم اليقين» ئەی سپەهسالاری فەوجی ئەنبیاء و مورسەل...
کردی مرکزی
قصیده
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
نموونەی ڕوویی تۆیە ماهی تابان
نموونەی ڕوویی تۆیە ماهی تابان نەزیری موویی تۆیە ڕەنگی قەتران لە شەکرباری لێوت بێ...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
بە خەمزەی چاوی مەخمووری سیاهی مەستی مەی کردین
بە خەمزەی چاوی مەخمووری سیاهی، مەستی مەی کردین بە ماچی لێوی موستەغنی لە ئەنواعی ...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
فەسڵی خەزانی هیجرە ڕەسمی زەمانی دوونە
فەسڵی خەزانی هیجرە، ڕەسمی زەمانی دوونە دەردی فیراقی یاران، تەقدیری کاف و نوونە د...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
ڕۆژی تەرەب و فەسڵی گوڵ و وەختی بەهارە
ڕۆژی تەرەب و فەسڵی گوڵ و وەختی بەهارە یاران گوڵەکەم، کوا کە دەمی بۆس و کەنارە گو...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
طاهر بیگ جافدیوانی تاهیر بەگی جاف
دڵ نەخۆشی دەردی هیجرە جانی جانانم وەرە
دڵ نەخۆشی دەردی هیجرە، جانی جانانم وەرە لەت لەتە جەرگ و هەناوم، ماهی تابانم وەرە...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن