فرق نبود به میان فرق کیرم

جواب کیفی مقابل به شیخ، گوزت به کیرم
لە کتێبی:
اشعار فارسی شیخ رضا
بەرهەمی:
شێخ ڕەزای تاڵەبانی (1831-1910)
 1 خولەک  1721 بینین
فرق نبود به میان فرق کیرم
ای ریدی به کیرم گوزت به کیرم