شاعر چو تویی به لب لبانت ریدم

مقابل به شعر کیفی، به لبانت ریدم
لە کتێبی:
اشعار فارسی شیخ رضا
بەرهەمی:
شێخ ڕەزای تاڵەبانی (1831-1910)
 1 خولەک  1949 بینین
شاعر چو تویی به لب لبانت ریدم
وز فرق سرت تا به دهانت ریدم