چراخم! جەی ڕۆ

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 2 دقیقه  707 مشاهده
چراخم! جەی رۆ، چراخم! جەی رۆ
من جە ڕۆی ئەزەڵ مەتەرسام جەی ڕۆ
مزانام گەردش ئی چەرخ بێ پۆ
مەکەرۆم مەحرووم جە دیدارێ تۆ
ڕۆی وەسڵت هەر بیم ئەی ڕووە پێم بی
جەوبۆ هەر ڕۆڕۆ خودێم بی
ها، فەڵەک ئەۆڕۆ نیشان دادەن پێم
ئای ترسیاگەکەی گیرئاوەردە وێم
ئیسە، کێ تاقەت دووری تۆ دارۆ؟ !
دەک بەرق غەزەب و بەختم وارۆ !
پەی چێشەن ئی عومر تاڵتەر جە ژارە
ئی ئەعزای بێ سەرف مەینەتان پارە
چوونکە کۆچمەن جە دیدارێ تۆ
هەریەک وەدەردێ با گرفتار بۆ
دیدەی نەوینۆ هەر سەحەر دیدەت
نەدیۆ وە خاڵان قودرەت ڕەژیدەت
ئەودیدە وە نێش نێشتەر کنیابۆ
بینائیش وێنەی زۆڵفت سیابۆ
زوانێ هەرشەو چەنیت نەبۆ باس
فەرەق فەرەق بۆ چۆن سفتەی پەڵاس
دەستێو نەگێڵو نە تۆی پەلکانت
گاگا نەکەرۆ شانەی زۆڵفانت
ئەو دەستە گەستەی مار پەڕ ژاربۆ
وەگازێ ماران لەتار لەتار بۆ
گۆشێ نەژنەوۆ ڕێزەی ڕازێ تۆ
ئەو چفەی وەنەرم دڵ نەوازێ تۆ
هەرپەی ئێد خاسەن ئەتروش بۆ دەربەس
بادا، نەشنۆ وەهنی دەنگ کەس
وەلحاسڵ ژیان بێ دیدارێ تۆ
بەدتەرەن جەمەرگ، نەونەمامێ نۆ
«ئەحمەدتخلص» ئومێدش بە دانای داوەر
یا تاقەت، یا مەرگ، یا وەسڵێ دڵبەر