نە وێرانەی دڵ

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 2 دقیقه  706 مشاهده
نە وێرانەی دڵ، نە وێرانەی دڵ
قیبلەم نگاکەر نە وێرانەی دڵ
دیدەم، بینائیم وێنەی پەڕەی گوڵ
لادێی پەرسە حاڵ، خەستەی داخ نە دڵ
دەردێ نێزەی سەخت فێراق باڵات
گەرمی مەحروومی گەرد پا و پاڵات
جەوساوە ئازیز جیا بیم جە هەم
جە خەم هەوارگەی مەیلت گێرتەن تەم
بەدەن جە دووریت بیەن وە قەقنەس
گیان نە جای سەختەن، نمەیوم وەدەس
وەرنە من تەعجیل یا ئەو بێ قەرار
نە مەسکەنێ وێش نەکەردەن فەرار
نە ساڵ و نە ماهـ نە حەفتە و نە شەو
نە ساتێ ئارام، نە دەقێقێ خەو
نە مەشوم نە چەم خاڵۆ جە دووریت
هەر ئێد مەواچوون داخ نە مەهجووریت
ئەی شەو وە سەرگەرد جوانمردیت بام
یا تەمامم کەر یا زوو بەر تەمام
ئەمشەو ئەسڵەن ویر بەیانیت نیەن
وێنەی هێجرێ من پایانت نیەن
شنەفتم شەوان فێراق توول دارۆ
یەکجا ڕەنگ وەی ڕەنگ غەزەب لێت وارۆ
یا فەلەک چارەم سیا پەروەردەن
یا خەیر تو کلید سوبحت گۆم کەردەن
رۆڕۆ ماچوو وە ڕۆڕۆ و زاری
مەر ڕۆی ئاخری، ئاخر نەداری؟
سا، دەی، ئاخر بەر، یا ئاخر باوەر
ئاخر، گیان جە دەس دووریت خەلاس کەر
شەو و ڕۆ جە داخ زۆڵف و کوڵم تۆ
داوا و باسمەن چەنی شەو و ڕۆ
چون شەو، شێوەی زۆڵف مۆشکینت دارۆ
رۆ، کەمێ شوعاع جەمینت دارۆ
وەسەرگەردت بام ئاوات واستەی وێم
جوانیش تەسکین نمەیاوو پێم
سەوگەند بەو تاڵی شەوان فێراقت
وەسۆزی هێجران نە ئاڵەم تاقت
دووری تۆ وەی تەور توانام سەندەن
ڕای قافیەی فەرد قافڵەش بەندەن
ماجەرای ئاخر یەومولمەماتەن
ئومێد بڕیای قەتع حەیاتەن
«ئەحمەدتخلص» سەر تا پاش ئالوودەی دەردەن
یا ئاخر وشکاو سەر چەشمەی فەردەن