دیدەی بێ خەوان

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  786 مشاهده
دیدەی بێ خەوان، دیدەی بێ خەوان
هام دەنگ ناڵەی دیدەی بێ خەوان
کەس نیەن بێدار جە نیمەی شەوان
مەر باد شەوخێز یا تاف ڕەوان
یەکێ جەوانە منەنان حاڵا
پەیوەستەن تا سوب ناڵەم و باڵا
غەیر جە باد سۆبح تاف ساف نەفس
نمەیۆم نە گۆش تاسوب سەدای کەس
ئومێدم بە تۆن تاک تەنیای فەرد
یا هامراز، یا مەرگ، یاخو، دەوای دەرد