تا وەسەر یار بۆ

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  681 مشاهده
تا وەسەر یار بۆ، تا وەسەر یار بۆ
پەی یار ئەو خاسەن، تا وەسەر یار بۆ
مەیلش بە وێنەی سەیل وەهار بۆ
دووری یار پەرێش چون ژارمار بۆ
چوون کوورەی ئاهێر بجۆشۆ وەتاو
وەبێ یار نەشۆ، شەو نە دیدەش خاو
ئاهـ سەرد کێشۆ شەوان جە جێدا
بێزار بۆ نەوجا یار نەبۆ تێدا